TÜSİAD: E-Ticaret’ te Potansiyelin Gerisinde Kaldık

718 0

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin hazırladığı, “Dijital Pazarın Odak Noktası E-ticaret: Dünya’da Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar” başlıklı raporun tanıtım toplantısı İstanbul Sabancı Center’da düzenlendi. Rapor göre, Türkiye, 76 milyonluk nüfusu ve 36 milyon İnternet kullanıcısıyla çoğu Avrupa ülkesinden

daha yüksek bir kullanıcı sayısı ve potansiyeline sahip olmakla birlikte, kullanıcı sayısının nüfusa oranı ve yarattığı ticaret hacmi açısından bu potansiyelinin gerisinde kaldı. Türkiye’nin e-ticarette potansiyelin gerisinde kalmasının en önemli nedenleri olarak, müşterilerin e-ticareti yeterince iyi bilmemesi ve altyapı eksiklikleri gösterildi.

Algı Sorunu

Algı sorununun, tüketicilerin yanı sıra, kurumsal şirketleri, KOBİ’ leri, perakendecileri, eğitim dünyasını ve hatta yasama ve yürütme organlarını da kapsadığı belirtilen raporda, ülkemizde, e-ticaretin gelişmesi için gerekli olan gerek bireysel, gerekse kurumsal anlamda dijital okuryazarlık yeterli düzeyde olmadığına ve e-ticarete güven hissinin yerleşmediğine dikkat çekildi. İnternet ve e-ticaretin gündelik yaşantıya, şirketlere ve genel olarak ülkenin geleceğine sağlayabileceği katkı ve sunduğu olanaklar konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması da algı sorununu beslediği belirtildi.

Altyapı Eksikliği

Raporda, altyapı eksikliğinde e-ticaretin gelişmesi ve hacmin artması için zaruri olan teknolojik ve beşeri altyapının yanı sıra, mevzuat, finansal altyapı, girişimcilik ekosistemi, sektörel raporlama ve eğitim konularını da bulunması gerektiği vurgulandı. Son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilen mobil ve sabit geniş bant altyapısının daha geniş kitlelerin internete erişimini sağlayacak şekilde geliştirilmesi ihtiyaç olduğuna vurgu yapılan raporda, “Hukuki mevzuatın belirsizliği ise e-ticaret firmalarının operasyonlarını zorlaştırmakta, müşterilerin güvensizliğini beslemekte ve yatırımcıların e-ticaret sektörüne yatırım yapmaya çekinmesine sebep olmaktadır.

Ayrıca, İnternet girişimcileri için çok kritik olan finansman altyapısının ve girişimcilik ekosisteminin de yetersiz olması, e-ticaretin gelişimine ket vuran sebepler arasındadır” denildi. Raporda, Türkiye’deki e-ticaretin geliştirilmesi için mevcut STK yapısının; kanun yapıcılar ve sektör temsilcileri arasında ihtiyaç duyulan köprüyü kurarak, sektörün taleplerinin detaylı olarak tanımlanmasını, eylem planlarının hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini ve taleplerin uygulama boyutunun etkili şekilde takibini sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Sektörlerin Kapasitesinin Gelişmesine de Katkı Sağlıyor

Toplantıda konuşma yapan TÜSİAD Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat, elektronik ticaretin, sağladığı verimlilik artışının yanı sıra, yarattığı yeni iş kolları, uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde, sektörlere dinamizm katan bir etkiye sahip olduğunu belirterek, “Geleneksel perakende sektörünü çok yakından etkileyen e-ticaret, ayrıca lojistik, mobil hizmetler, bilişim gibi, etkileşimde bulunduğu sektörlerin kapasitesinin gelişmesine de katkı sağlıyor” dedi.

( Kaynak: milliyet.com.tr )

Related Post

Leave a comment